Nasza oferta
 

 

UNIWERSYTET BLIŻEJ WAS

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie serdecznie zaprasza zainteresowane Szkoły na cykl wykładów, warsztatów oraz ćwiczeń laboratoryjnych organizowanych przez Centrum Kultury i Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Rolniczego w ramach Uniwersytetu dla Młodzieży. Program spotkań przygotowywany jest indywidualnie pod profil oraz potrzeby Szkół.

 

 

Celem Uniwersytetu dla Młodzieży jest zapoznanie uczniów z różnorodnymi dziedzinami nauki oferowanymi przez Uczelnię w tym inspirowanie do poznawania u rozwijania własnych zainteresowań i talentów. Słuchaczem może zostac każdy uczeń zgłoszony przez Szkołę do udziału w zajęciach Uniwersytetu dla Młodzieży.

 

 

Zajęcia odbywają się stacjonarnie w murach naszej uczelni na poszczególnych wydziałach. Prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę badawczo-dydaktyczną, jak również przez zaproszonych ekspertów z różnych dziedzin. Nasi specjaliści wprowadzają uczniów w ciekawy świat badaczy.

 

 

 

WYDZIAŁY UNIWERSYTETU ROLNICZEGO:

 

 • Wydział Rolniczo – Ekonomiczny;
 • Wydział Leśny;
 • Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt;
 • Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji;
 • Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa;
 • Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki;
 • Wydział Technologii Żywności;
 • Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR.

 

 

MOŻLIWE DO ZWIEDZENIA*:

 

 • Centrum Edukacji Gleboznawczej Wydziału Leśnego;
 • Uniwersytecki Ogród Roślin Ozdobnych Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa;
 • Szklarnia doświadczana Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa;
 • Tunel foliowy Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa;
 • Laboratorium Kultur in Vitro Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa;
 • Robot przemysłowy Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki;
 • Wystawa zabytkowych samochodów i ciągników Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki;
 • Stacja doświadczalna w Garlicy Murowanej;
 • Stacja doświadczalna w Prusach.

*możliwość zwiedzania w/w oferowanych miejsce, wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu.

 

 

Zainteresowane podjęciem współpracy szkoły, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy:

 

dr inż. Marcelina Machura

tel.: 606 179 714

marcelina.machura@urk.edu.pl

Centrum Kultury i Kształcenia Ustawicznego
w Krakowie
Al. 29 Listopada 46
31-425
Kraków
12 662 51 75
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR