Rekrutacja

1. Zainteresowana współpracą Szkoła, kieruje pisemną prośbę do JM Rektora Uniwersytetu Rolniczego dotyczącą objęcia patronatem szkoły lub klasy.

2. Po uzyskaniu zgody JM Rektora, następuje podpisanie umowy patronackiej między Uniwersytetem Rolniczym a Szkołą.

3. Centrum Kultury i Kształcenia Ustawicznego w porozumieniu ze szkołami zainteresowanymi zajęciami Uniwersytetu dla Młodzieży, ustala szczegóły organizacyjne, ich tematykę, terminy zajęć oraz liczebność grup.

4. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach Uniwersytetu dla Młodzieży jest dokonanie przez zainteresowaną szkołę zgłoszenia w terminie ustalonym przez organizatora.

5. Młodzież uczestniczy w zajęciach Uniwersytetu dla Młodzieży pod opieką opiekunów.

6. Uniwersytet dla Młodzieży prowadzi zajęcia w cyklach semestralnych.

7. Zajęcia w ramach Uniwersytetu dla Młodzieży obejmują wykłady, ćwiczenia, zwiedzanie laboratoriów i stacji doświadczalnych.

8. Ramowy plan zajęć Uniwersytetu dla Młodzieży ustalany i określany jest indywidualnie na każdy rok akademicki.

9. Zajęcia prowadzone w ramach Uniwersytetu dla Młodzieży są bezpłatne.

Centrum Kultury i Kształcenia Ustawicznego
w Krakowie
Al. 29 Listopada 50
31-425
Kraków
12 662 53 25
12 662 51 83
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR
Redaktor strony: Emil Szanduła