Nasza oferta
 

UNIWERSYTET BLIŻEJ WAS

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie serdecznie zaprasza zainteresowane Szkoły na cykl wykładów, warsztatów oraz ćwiczeń laboratoryjnych organizowanych
przez Centrum Kultury i Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Rolniczego w ramach Uniwersytetu dla Młodzieży. Program spotkań przygotowywany jest indywidulanie pod profil oraz potrzeby Szkół oraz klas biorących udział w zajęciach.

Celem Uniwersytetu dla Młodzieży jest zapoznanie młodzieży z różnorodnymi dziedzinami nauki oferowanymi przez Uczelnię, oraz inspirowanie do poznania, rozwijania własnych zainteresowań jak również talentów. Słuchaczem może zostać każdy uczeń zgłoszony przez Szkołę do udziału w zajęciach Uniwersytetu dla Młodzieży.

 

UNIWERSYTET BLIŻEJ DZIECI

Zajęcia odbywają się stacjonarnie w murach naszej uczelni na poszczególnych wydziałach. Prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę badawczo-dydaktyczną, jak również przez zaproszonych ekspertów z różnych dziedzin. Nasi specjaliści wprowadzają uczniów w ciekawy świat badaczy.

 

WYDZIAŁY UNIWERSYTETU ROLNICZEGO:

⇒ Wydział Rolniczo – Ekonomiczny;

Wydział Leśny;

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt;

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji;

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa;

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki;

Wydział Technologii Żywności;

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR.

 

MOŻLIWE DO ZWIEDZENIA*:

Centrum Edukacji Gleboznawczej Wydziału Leśnego;

Spichlerz Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji;

Uniwersytecki Ogród Roślin Ozdobnych Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa;

Szklarnia doświadczana Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa;

Tunel foliowy Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa;

Laboratorium Kultur in Vitro Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa;

Robot przemysłowy Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki;

Wystawa zabytkowych samochodów i ciągników Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki;

Muzeum szkieletów i wypchanych zwierząt Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt;

Stacja doświadczalna w Garlicy Murowanej;

Stacja doświadczalna w Prusach.

*możliwość zwiedzania w/w oferowanych miejsce, wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu.

 

Zainteresowane podjęciem współpracy szkoły, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy:

osoba do kontaktu: mgr Karolina Adamska-Gąszcz
adres @: ckiku@urk.edu.pl
tel.: 12 662 51 75
kom.: 606 179 714

 
Centrum Kultury i Kształcenia Ustawicznego
w Krakowie
Al. 29 Listopada 50
31-425
Kraków
12 662 53 25
12 662 51 83
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR
Redaktor strony: Emil Szanduła